Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022

Pixlr Πρόγραμμα Επεξεργασίας εικόνας On Line


PIXLR

Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας online. 
(Πατήστε επάνω)

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

QUIZ για τις Μονάδες Εισόδου και Εξόδου.


KAHOOT 1 (δάσκαλος)

KAHOOT 2 (δάσκαλος) 


KAHOOT (μαθητής)


Τα QUIZ είναι από τη σελίδα του εκπαιδευτικού Πληροφορικής Δημήτρη Παππά.